-
-
-

Oferty:Dom Kredytowy

Dom Kredytowy NOTUS S.A. oświadcza, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kredytowy NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000324689, kapitał zakładowy 500.000 zł, NIP: 525-228-65-47.
  2. Dane są przetwarzane w celu przedstawiania oferty instrumentów finansowych Domu Kredytowego NOTUS S.A.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Wyrażona, poprzez zaznaczenie pola "wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych" oraz podanie adresu e-mail, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.), może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienia Domu Kredytowego NOTUS S.A. np. przez przesłanie wiadomości na adres: zgoda@notuskredyt.pl.