-
-
-

Oferty:Szczegóły oferty nr 360 (SRK-GS-1985)

Działka / Sprzedam

Nowa Ruda 1 180 000 zł

Opis


Nr oferty: 2/1/07/2021.
Nieruchomości obejmują działki gruntu numer 1/81, 1/161, 1/162, 1/163, 1/221, 1/4, 1/113, 1/79, 1/150, 1/151, 1/152 o łącznej powierzchni 2,9415 ha . Kompleks działek gruntu w regularnym kształcie. Konfiguracja terenu nie wykazuje znaczących zmian rzędnych wysokości, z wyjątkiem pasa wzdłuż północno - wschodniej części terenu, gdzie znajduje się skarpa o znacznym nachyleniu porośnięta drzewostanem liściastym. Teren nieruchomości porośnięty zielenią nieurządzoną i pojedynczymi drzewami. W obrębie działek gruntu numer 1/79, 1/150, 1/151, 1/221 znajduje się stanowiąca własność osób trzecich, napowietrzna estakada rurociągu ciepłowniczego (3 nitki) o długości ok. 150 m na 20 podporach, przebiegającej z ciepłowni w kierunku północno - zachodnim do szybu Nowy I. Natomiast na działce numer 1/162 znajduje się stanowiący własność osób trzecich, napowietrzny pomost kratownicowy na którym przebiega rurociąg ciepłowniczy (3 nitki) o długości ok. 50 m z ciepłowni w kierunku północno - wschodnim do zakładu kamieniarskiego. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: energię elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową występuje w przebiegu ulicy Szybowej i Kłodzkiej.
Teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kłodzkiej przyjętego Uchwałą nr 96/XII/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 października 2003 i oznaczony jest symbolem: KK - tereny komunikacji; PU - tereny produkcji, usług i magazynów; KL - (niewielki fragment) tereny komunikacji lokalnej.
Nieruchomości położone są w Nowej Rudzie w rejonie ul. Szybowej i Kłodzkiej w obrębie terenów poprzemysłowych b. kopalni. W bezpośrednim sąsiedztwie tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, magazynowej i nieużytki. W dalszym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa handlowo - usługowa z elementami usług publicznych. Dojazd do nieruchomości z ul. Kłodzkiej jest realizowany aktualnie przez działki numer 1/153, 2/9 i 3/3 pozostające w użytkowaniu wieczystym Spółki. Centrum administracyjne miasta znajduje się w odległości około 7,0 km, droga krajowa nr 8 około 13,0 km, wjazd na autostradę A4 około 85,0 km, lotnisko we Wrocławiu ok. 88 km.


Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my

Lokalizacja

Województwo:dolnośląskie
Powiat:kłodzki
Miejscowość:Nowa Ruda
Dzielnica:-
Ulica:-

Działka

Powierzchnia:29415 m2
Wymiary:-
Rodzaj działki:przemysłowa
Media:-
Ogrodzenie:-
Kształt:-

Informacje

Dojazd:-
Okolica:-
Cena za m2:40 zł
Cena:1 180 000 zł

Data dodatnia: 2021-07-13, data modyfikacji: 2021-07-13, biuro nieruchomości

« powrót do listy